Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

buổi tối thì phải đi ngủ chứ?!

chính ra bên này rất hay nhé. nhưng - !@#$%^&*()

có lẽ tại chẳng có đứa bạn nào ở đây. hê hê.
nghĩ cho cùng, bạn bè cũng có tác động gớm.

4h kém 6 phút sáng rồi ấy ạ.

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2010

hì hục cả đêm


Chẳng ai chết vì tình yêu với một cái thành phố cả.


hay là

Chẳng ai chết vì cái tình yêu với một thành phố cả.